Logo

Ep. 3 Aké programovacie predmety sú na FEIke?

Ak pôjdete na aplikovanú informatiku na STU FEI, tak sa určite stretnete s viacerými predmetmi, ktoré popíšeme. Podobné predmety sa učia aj na iných informatických školách, pretože základy by mali byť všade viacmenej rovnaké.

Okrem toho si povieme ďalšie tipy a triky o tom, ako si nájsť vlastný rytmus na výške.

Stiahnuť

00:18 – 01:32 Algoritmizácia a programovanie
01:33 – 01:55 Architektúra počítačov
01:56 – 03:30 Programovacie techniky
03:31 – 04:38 Operačné systémy
04:39 – 05:11 Objektovo orientované programovanie
05:12 – 05:56 Databázové systémy
05:57 – 06:38 Mikropočítačové programovanie
06:39 – 07:36 Webové technológie 1, 2
07:37 – 08:21 Webové služby (alebo také niečo)
08:22 – 09:08 Návrhové vzory a Mobilné výpočty
09:09 – 09:30 Multimédia a telematika pre mobilné platformy
09:31 – 09:45 Umelá inteligencia, neurónové siete a strojové učenie
09:45 – 11:30-Rozdelenie na odbory – BIS a MSUS
11:31 – 12:38 Programovanie na iných predmetoch

13:00 – Ako si nájsť vlastný rytmus na vysokej škole, tipy a triky

Predmety na FEI v prvom ročníku

ALPR – Algoritmizácia a programovanie

 • Programovanie od základov v programovacom jazyku C
 • Na konci predmetu sme mali urobiť konzolovú RPG hru (cca súbor, ktorý mal 1000 riadkov)

Architektúra počítačov

 • História počítačov
 • Základy assembleru
 • Výsledný projekt konzolový chat v jazyku C

Programovacie techniky

 • Programovanie v jazyku C++
 • Programovanie triediacich algoritmov (bubble sort, merge sort, insertion sort …)

Predmety na FEI v druhom ročníku

Operačné systémy

 • Jeden z ťažších predmetov (viacero ľudí opakovalo)
 • Teória bola o operačnom systéme, pamäti atď.
 • Na cvičeniach a zadaniach sme riešili synchronizačné problémy pomocou semafórou a mutexami v jazyku C

OOP – Objektovo orientované programovanie

 • Programovalo sa v jazyku Java
 • Programovanie kalkulačky, jednotlivé časti kalkulačky trebalo dať do svojej triedy a uplatniť dedenie (abstraktná trieda, rozhranie)
 • Celkom dosť teórie

Databázové systémy

 • MySQL – selecty, inserty
 • V semestrálnej práci sme vytvárali väzenský systém – databázové tabuľky – a selecty, ktorými vytiahneme potrebné dáta rôznych typov

Mikropočítačové programovanie

 • Programovanie microcontrollera
 • Programovanie v C
 • Vypínanie, zapínanie kontrolky a čísielka na displeji
 • Voliteľný predmet

Ďalšie predmety na FEI

Webové technológie

 • Základy HTML, CSS, Javascript

Webové technológie 2

 • Pokročilejší frontend (HTML ,CSS)
 • Backend v PHP – od základov
 • Tvorba webovej stránky

Webové služby (alebo také niečo)

 • Webové servici
 • REST, SOAP
 • Java v prostredí NetBeans

Návrhové vzory

 • Učenie sa návrhových vzorov

Mobilné výpočty

 • Androidové aplikácie
 • Nad čím treba uvažovať pri tvorbe modernej aplikácie

Multimédia a telematika pre mobilné platformy

 • Programovanie hier v multiplaformovom engine Unity
 • Výborný predmet

Umelá inteligencia

 • Prvý predmet v tejto oblasti
 • Genetické algoritmy, mutácie

Neurónové siete

 • Základy neurónových sieť
 • Rôzne typy neurónových sietí
 • Rozpoznávanie tvárí

Rozdelenie na odbory

Na konci druhého ročníka sme sa mali na aplikovanej informatike rozdeliť na pododbory. Vo výbere boli najzaujímavejšie BIS (bezpečnostné systémy) a MSUS (modelovanie a simulácia udalostných systémov). V skratke na BISku boli predmety viacej sústredené na bezpečnosť a šifrovanie a v MSUS na tvorbu aplikácií.

Vlastný rytmus na vysokej škole

 • Na každom predmete vyskúšať ísť na začiatku aspoň na 2 prednášky, aby ste mali predstavu o predmete
 • Time Management veľmi dôležitý – Kedy sa na tú prednášku naozaj neoplatí ísť a radšej budem robiť zadanie?
 • Na matematike si na prednáškach treba písať, na programovacích predmetov dostaneme väčšinu slajdy z prezentácie, takže tam si väčšinou nepíšeme, ale dávame pozor
 • Cez prázdniny skúšať nové veci a projekty

Užitočné odkazy

Gabov rozvrh v zimnom semestri 3. ročníka - predmety na FEI
Gabov rozvrh v zimnom semestri 3. ročníka
Logo
Street of Code o.z.Hlaváčiková 2984105, Bratislava
Chcem odoberať novinky
Poskytnutím emailu súhlasíš s jeho spracovaním v súlade s GDPR.
Copyright © 2024 Street of Code
Kód tejto stránky si vieš pozrieť na našom GitHub-e