Logo

Ep. 24 – Potrebujem vedieť databázy?

Je tu konečne epizódka, ktorá sa nevenuje OOP. V epizóde číslo 24 sa pozrieme na to, či programátor potrebuje ovládať databázy. Najprv si v skratke povieme, čo to databázy vlastne sú. Postupne sa pozrieme na to, či ich treba ovládať a keď, tak čo konkrétne by si určite nemal vynechať pri ich štúdiu.

Stiahnuť

00:00 – 00:51 Úvod
00:52 – 02:55 Čo sú to vlastne databázy?
02:56 – 04:19 Typy databáz
04:20 – 05:33 Prečo relačná databáza? Čo je to tá relácia?
05:34 – 09:19 Prečo mi nestačí iba súbor?
09:20 – 10:20 Kto by mal ovládať databázy?
10:21 – 13:11 Relačné vs. nerelačné databázy
13:12 – 15:57 Čo sa z databáz oplatí vedieť?
15:58 – 17:26 Načo SQL, keď za mňa všetko spraví ORM?
17:27 – 18:02 Záver

Čo sú to databázy?

 • miesta, kam môžeme ukladať dáta, ktoré naša aplikácia potrebuje
 • do databázy ukladáme dáta, ktoré majú existovať aj po ukončení aplikácie – persistentne
 • premenné/objekty sú počas behu uložené iba v RAMke a po ukončení aplikácie zanikajú
 • ak ich chceme ponechať, použijeme databázu

Typy databáz

 • relačné – MySQL, PostgreSQL, SQLite
 • nerelačné – MongoDB (dokumentová), … Redis, neo4j, Cassandra

Relačné databázy

 • pracujú s entitami – objekty v databáze – zákazník, používateľ, zariadenie, platba, produkty, …
 • medzi entitami sa definujú vzťahy – relácie (z eng. relation)
 • zákazník má N objednávok, objednávka ma N tovarov, objednávka má 1 platbu (alebo aj viac)
 • entity a vzťahy medzi nimi sa určujú pri návrhu databáz, nie je jedno správne riešenie

Databázy sú iba súbory

 • aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať, databázy sú naozaj iba súbory
 • sú to však súbory, ktoré sú prispôsobené na to, aby sa do nich dalo rýchlo zapisovať a rýchlo čítať
 • tak ako video súbor je prispôsobený na ukladanie a prehrávanie videa, tak aj databáza je určená na ukladanie dát
 • knižnice, ktoré pracujú s databázami sú vlastne iba programy, ktoré vedia správne s týmto súborom pracovať

Kto by mal ovládať databázy?

 • každý developer by mal ovládať aspoň základy
 • keď už nič, tak aspoň na pohovore je fajn, keď človek tie databázy pozná
 • android developer ich potrebuje
 • iOS developer ich potrebuje
 • backend developer ich potrebuje
 • frontend developer nie až tak
 • desktop developer ich potrebuje
 • game developer ich tiež môže potrebovať
 • wordpressákovi sa tiež zídu databázy

Čo sa z databáz oplatí vedieť

 • CRUD operácie
 • SELECT, UPDATE, DELETE, CREATE, …
 • JOINy sú iba bonus, stačí vedieť, čo približne robia
 • základný návrh databáz – tabuľky, entity, vzťahy medzi entitami (one-to-one, one-to-many, many-to-many)
 • veľa vecí vie už za teba robiť aj ORMko, ale aj tak sa oplatí tieto veci vedieť kvôli tomu, aby si vedel čo to ORM na pozadí robí

MySQL kurz na learn2code.sk
W3 Schools
Wiki!!!

Logo
Street of Code o.z.Hlaváčiková 2984105, Bratislava
Chcem odoberať novinky
Poskytnutím emailu súhlasíš s jeho spracovaním v súlade s GDPR.
Copyright © 2024 Street of Code
Kód tejto stránky si vieš pozrieť na našom GitHub-e