Značka: rýchlostné programovanie

  • Michal Anderle

    Ep. 72 – Rýchlostné programovanie na Slovensku s Michalom Anderlem

    Rýchlostné programovanie alebo competitive programming. Čo to je? Načo to je? Ako sa dá v tejto oblasti zdokonalovať na Slovensku? Sú súťaže iba o súťažení? Tieto a ďalšie témy rozoberáme s Michalom Anderlem, ktorý vedie algoritmický predmet na MatFyz-e, pracuje part-time vo Vacuumlabs a popri tom sa venuje programátorským a matematickým súťažiam - teraž už hlavne ako organizátor.