Značka: 2021

  • 2021 - Čo bolo a čo bude

    Ep. 76 – 2021 – Čo bolo a čo bude

    Opäť tu máme výročnú epizódku. Už tretiu! Aké sme mali úspechy a sklamania v roku 2021? Čo sme všetko zvládli a nezvládli? Minulý rok sme si dávali ciele a odhady na rok 2021 a v tejto epizóde budeme rozoberať, aká bola realita. Taktiež povieme, aké máme číselné odhady a ciele pre rok 2022.

  • Ep. 54 – 2020 – Čo bolo a čo bude

    Aké sme mali úspechy a sklamania v roku 2020? Čo sme všetko zvládli a nezvládli? Minulý rok sme si dávali ciele a odhady na rok 2020 a v tejto epizóde budeme rozoberať, aká bola realita. Taktiež povieme, aké máme číselné odhady a ciele pre rok 2021. (00:00 - 01:10) - Úvod (01:11 - 08:40) - Osobný život a ako nás ovplyvnil Covid (08:41 - 14:44) - Street of Code úspechy za rok 2020 (14:45 - 29:30) - Vyhodnotenie minuloročných odhadov a cieľov na rok 2020 - ako to dopadlo? (29:31 - 32:24) - Ciele na rok 2021 (32:25 - 26:15) - Odhady na rok 2021 (26:16 - 33:06) - Čo chceme dosiahnuť v roku 2020 (33:07 - 42:10) - Číselné ciele/odhady na rok 2020 (42:11 - 43:03) - Záver