Značka: problemsolver

  • Video – Ako nájsť najväčší/najmenší prvok v poli?

    Je tu v podstate ôsma epizóda rubriky ProblemSolver, ale trochu sa ju snažíme obmeniť. V rubrike sa budeme snažiť problémy nie len riešiť, ale tieto riešenia aj vysvetliť. Cieľom by malo byť, že divák sa z ProblemSolvera naučí algoritmicky myslieť a konkrétne algoritmy.

  • Rubrika ProblemSolver

    Pred nedávnom sme dostali taký nápad, že by sme sa mohli nahrávať pri tom, ako riešime programátorske úlohy. Tak vznikla táto "rubrika".