Značka: clean code

 • Ep. 56 – Oplatí sa čítať programátorské knihy?

  Oplatí sa naozaj čítať programátorské knihy, keď sa chceš zlepšovať v programovaní? Sú nejaké knihy lepšie ako iné? Ako čítať efektívne? Toto a veľa ďalšieho budeme rozoberať v 56. epizóde nášho podcastu.

 • Clean code v praxi

  Ep. 51 – Clean code v praxi

  Teória je jedna vec, ale prax môže vyzerať úplne ináč. Ako dodržiavame clean code v osobných projektoch, spoločných projektoch a v práci? Vnímajú všetci programátori clean code podobne?

 • Ep. 15 – Clean Code Part 5 (System, Emergent Design)

  5. časť série o Clean Code je zároveň aj poslednou a rozoberáme v nej kapitoly System a Emergent Design. Ako funguje mesto? Jeden človek všetko riadi? Keď nám prestane tiecť voda, tak nebudú ani odvážať odpad? Nie. Separation of Concerns. V druhej časti epizódy sa pobavíme o 4 pravidlách, ktoré nás privedú k dobrému dizajnu. (00:00 - 00:29) Úvod (00:29 - 03:27) Viete si predstaviť, že vybudujete sami mesto? (03:28 - 07:20) Separation of Concerns (07:21 - 11:03) Dependency injection (11:04 - 12:39) Separation of Concerns ako základ pre agilný vývoj (12:40 - 15:15) Aj pri agilnom vývoji treba myslieť trochu dopredu (15:16 - 16:34) 4 Pravidlá pre Emergent Design (16:35 - 20:11) Pravidlo 1: Prechádzajú všetky testy (20:12) - Pravidlo 2: Duplikácia http://streetofcode.sk/podcast/ep-15-clean-code-part-5-system-emergent-design/

 • Ep. 14 – Clean Code Part 4 (Unit Tests, Classes)

  V 4. časti série Clean Code rozoberáme Unit testy a Triedy. Čo sú to unit testy a načo ich potrebujeme? Ako mať testy čisté? Ako by mala vyzerať čistá trieda? Taktiež si prejdeme veľmi dôležité princípy ako Single responsibility principle, Cohesion, Open-Closed principle. (00:00 - 00:35) Úvod (00:36 - 04:51) Unit testy - čo to je a prečo ich chceme mať čisté (04:52 - 06:00) Výhody unit testov (Flexibilita v produkčnom kóde) (06:01 - 13:40) Čo robí testy čistými? (13:41 - 18:58) Akronym FIRST (fast, independent, repeatable, self-validating, timely) (18:59 - 21:53) Unit testy - záver, TDD (test driven development) (21:54 - 23:17) Classy, úvod - ako vyzerá bežná classa? (23:18 - 25:39) Enkapsulácia, čo to je a príklad (25:40 - 26:43) Triedy by mali byť krátke (26:44 - 31:37) Single responsibility principle (31:38 - 33:30) Cohesion (Súdržnosť) (33:31 - 35:30) Organizovanie pre zmenu, open-closed principle (35:31 -  37:12) Izolovanie od zmien (37:13) -  Zrhnutie http://streetofcode.sk/podcast/ep-14-clean-code-part-4-unit-tests-classes/

 • Ep. 13 – Clean Code Part 3 (Boundaries, Clean Concurrency)

  V tretej časti série Clean Code rozoberáme Boundaries a Clean Concurrency. To znamená, že rozprávame o používaní knižníc tretích strán, o ich testovaní a o tom, ako sa dá čisto písať viac vláknová aplikácia, ako sa správať k vláknam, čo všetko pri tom treba vedieť a ako sa takéto aplikácie dajú testovať. (00:00 - 00:34) Úvod (00:35 - 01:15) Bound aries - úvod (01:16 - 04:30) Príklad - HashMap (04:31 - 06:50) Learning Tests (06:51 - 09:46) Používanie kódu, ktorý ešte neexistuje (09:47 - 10:48) Concurrency - úvod (10:49 - 11:48) Rodiely medzi jedno- a viacvláknovými aplikáciami (11:49 - 14:38) Performance viacerých vlákien (14:39 - 15:30) Viacvláknové programovanie je náročné (15:31 - 17:30) Kritické sekcie by mali byť čo najmenšie (17:31 - 19:07) Používanie klonovaných dát (19:08 - 19:47) Vlákna by mali byť čo najviac nezávislé (19:48 -  21:42) Know your library (21:43 -  22:42) Know your execution models (22:43 - 23:34) Kritické sekcie by mali byť čo najkratšie v2 (23:35 - 25:11) Testovanie viacvláknových aplikácií (25:12 - 25:43) Konfigurácia (25:44 - 27:30) Rôzne platformi, rôzny výsledok (27:31 - 28:06) Nereprodukovateľnosť (28:07) Zhrnutie http://streetofcode.sk/podcast/ep-13-clean-code-part-3/

 • Ep. 12 – Clean Code Part 2 (Komenty, Objekty a Error handling)

  Druhá časť našej série o čistom kóde. Preberáme ďalšie kapitoly knihy Clean Code od Roberta "Uncle Bob" Martina. V tejto časti sa dozviete ako nepísať komenty, aký je rozdiel medzi objektami a dátovými štruktúrami (taktiež načo to je dobré). Na záver ešte stihneme prebrať kapitolu Error handling. (00:00 - 00:24) Úvod (00:25 - 01:10) Komenty (01:11 - 03:29) Dobré komenty (03:30 - 08:43) Zlé komenty (08:44 - 10:29) Objekty a dátové štruktúry (10:30 - 12:19) Abstrakcia (12:20 - 13:54) Procedurálne vs. objektovo orientované programovanie (13:55 - 16:05) Law of Demeter (16:06 - 17:42) DTO (Data transfer object) (17:43 - 18:20) Error Handling (18:21 - 23:48) Checked vs Unchecked Exceptions, kedy a ako používať (23:49 - 27:06) Nevracať ani nevkladať NULL do funkcií (27:07) -  Záver http://streetofcode.sk/podcast/ep-12-clean-code-part-2-komenty-objekty-vynimky/

 • Ep. 11 – Clean Code Part 1 (Názvy, Funkcie)

  Prvá časť našej série o čistom kóde. Preberáme v nej prvé kapitoly knihy Clean Code od Roberta "Uncle Bob" Martina. V prvej časti porozprávame niečo o tom, ako by mal programátor pomenovávať rôzne prvky v kóde. V druhej časti rozoberáme funkcie, ich odporúčanú dĺžku, počet parametrov a ďalšie veci. (00:00 - 00:48) Úvod (00:49 - 03:55) Názvy (03:56 - 05:29) Vyhľadateľné názvy (05:29 - 08:51) Mental mapping (08:52 - 09:40) Nesnažte sa byť vtipný v kóde (09:40 - 10:37) Názvy funkcií by mali byť slovesá (10:38 - 12:52) Jeden názov pre každý koncept (12:53 - 13:24) Funkcie (13:25 - 15:12) Dĺžka funkcií (15:13 - 16:07) Zhora dole (16:08 - 17:57) Jedna úroveň vnorenia v rámci funkcie (17:58 - 20:42) Koľko parametrov by mala mať funkcia (20:43 - 22:09) Funkcia by mala robiť jednu vec (22:10 - 23:30) DRY - Don't repeat yourself (23:31) - Záver http://streetofcode.sk/podcast/ep-11/

 • Ep. 10 – Úvodná epizóda ku clean code sérii

  Clean Code od Robert C. Martina je naozaj úžasná kniha, plná dobrých rád a tipov pre každého programátora. Táto epizóda je iba krátkym úvodom k našej sérii podcastov o clean code. (00:00 - 00:22) Úvod (00:23 - 01:27) Čo je clean/dirty code (01:28 - 03:36) Kedy vzniká zlý kód (03:37 - 04:32) Craftsmanship (04:33 - 05:09) O čom bude táto séria http://streetofcode.sk/podcast/ep-10/