Učíme sa Python – časť 5. Domáca úloha

0

Takto vyzerá nekonečný while cyklus:

n = 0
while True:
  print(n)
  n += 1

Tento while cyklus pôjde do nekonečna a bude postupne vypisovať čísla.

Domáce úlohy:

1. Napíš funkciu, ktorá bude vypisovať fibonacciho postupnosť. Fibonacciho postupnosť začína číslami 1 a 2. Každé ďalšie číslo sa vypočíta ako súčet predchádzajúcich dvoch čísel. Čiže postupnosť by mala vyzerať nejak takto: 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 ….

NOTE: Je zaujímavé vidieť, ako rýchlo táto postupnosť narastie

2. Napíš funkciu, ktorá bude vypisovať čísla od 2 do nekonečna. Bude však vypisovať iba prvočísla. Nezabudni, že prvočíslo je také číslo, ktoré ma iba 2 delitele – 1-ku a seba samého. Kód nižšie ti môže napomôcť (naozaj iba napomôcť ;)).

def isDivisor(n, d):
  return n % d == 0

def printDivisors(n):
  d = 1
  while d <= n:
    if isDivisor(n, d):
      print(d)

    d += 1

 

Veľa šťastia 😉

 

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.