Učíme sa Python – časť 4. Domáca úloha

0

Takto vyzerá funkcia, ktorá vypíše čísla od M po N:

def vypis_MazN(M, N):
    for cislo in range(M, N + 1):
        print(cislo)

Domáce úlohy:

1. Napíšte funkciu, ktorá vypíše iba párne čísla od M po N (vrátane N; M a N sú parametrami funkcie). M a N si na testovanie pýtajte od používateľa ( funkcia input()).

2. Jakub v práci zarobí každý deň v mesiaci o jedno euro navyše. Prvý deň v mesiaci zarobí 1 euro. Druhý deň zarobí  2 eurá. Tretí deň 3 eurá. A tak ďalej, až v 30. deň mesiaca zarobí 30 eur. Napíšte funkciu, ktorá Jakubovi pomôže vypočítať, koľko peňazí zarobí za mesiac. (dajme tomu, že každý mesiac ma 30 dní).

Bonus: (FizzBuzz)

Ževraj veľa programátorov nevie vyriešiť túto úlohu:

Napíšte funkciu, ktorá vypíše čísla od 1 po N. ALE:
1. Ak je číslo deliteľné číslom 3, tak namiesto daného čísla vypíše „Fizz“.
2. Ak je číslo deliteľné číslom 5, tak namisto daného čísla vypíše „Buzz“.
3. Ak je číslo deliteľné číslom 3 a číslom 5 naraz, tak program namiesto čísla vypíše „FizzBuzz“.

 

 

 

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.