Učíme sa Python – časť 1. (premenné, print, input, dátové operácie)

0

Vytvorenie súboru v IDLE

Pracujeme s programom IDLE. Program na počítači (za predpokladku, že máte nainštalovaný Python) môžete nájsť tak, že na klávesnici zmačknete windows klávesu (dole vľavo) a začnete písať „idle“. Potom dáte ENTER.
IDLE po zapnutí by mať vyzerať nejak takto. Je to obrazovka Python Shell.

Vytvoriť súbor si môžete cez File -> New File
Nový súbor si uložte pod svojím priečinkom pomocou File -> Save As…  Nazvite súbor prvyProgram
Snažte sa do názva súboru nedávať diakritiku ani medzery.
Python Shell a novo vytvorený súbor prvyProgram si môžete dať vedľa seba v dvoch oknách:

Prvý program

Napíšme prvý program do súbora prvyProgram:

print("ahoj svet")

V programe to vyzerá takto:

Spustiť program môžete pomocou Run -> Run Module    (alebo stlačenim F5)
Po spustení programu Python Shell zobrazí hlášku „ahoj svet“:

Vytvárame premennú MOJE_MENO, KTOrú POUŽIJEME V PRINT PRíKAZE

moje_meno = "Jakub"
print("ahoj " + moje_meno)

Po spustení programu Pythol Shell vypíše –  ahoj Jakub

Ako funguje tento náš prvý program

1. riadok –  moje_meno = „Jakub“
Vytvoríme si premennú moje_meno, ktorá má hodnotu „Jakub“, túto premennú potom môžeme ďalej používať v programe.
2. riadokprint(„ahoj “ + moje_meno)
print() je funkcia v tomto programovacom jazyku Python, ktorý vytlačí/vypíše text na obrazovku.
Do zátvoriek tejto funkcie print() môžeme vložiť parameter (premennú), a ten parameter, či už je to text alebo číslo vypíše na obrazovku.
„ahoj “ + moje_meno – toto sme poslali do funkcie print, a čo to urobí?
„ahoj “ je text (dátový typ str, a musíme tento text dať do úvodzoviek) a moje_meno je premenná. Medzi tento text a premennú dáme +, ktoré spojí naše dva texty.

Viacero premenných

x = 5
y = 3
z = x + y
print(z)

V 1. riadku si vytvoríme premennú x, ktorej dáme hodnotu číslo 5. V druhom riadku y, ktorej dáme hodnotu 3.
V 3. riadku vytvoríme premennú z, ktorej povieme, že jej hodnota bude x + y (teda 5 +3).
V 4. riadku vypíšeme na obrazovku z, čiže dostaneme číslo 8.
Ako vidíme, môžeme vytvoriť premennú, ktorej dosadíme inú premennú, alebo viacero iných premenných.

Viacero premenných iného typu

vek = 26
meno = "Jakub"
vek_a_meno = vek + meno
print(vek_a_meno)

Keď spustím tento program, tak Shell vypíše niečo škaredé a červené na obrazovku. Toto sa volá chybová hláška a znamená to, že niečo nie je v poriadku

TypeError: unsupported operand type(s) for +: ‚int‘ and ‚str‘

Tomuto nemusíme teraz úplne rozumieť, ale v podstate problém je ten, že hodnota premennej vek je číslo 26 a hodnota premennej meno je text „Jakub“ a nemôžeme len tak spojiť číslo s textom, lebo Python potom nevie čo s tým.
Musíme povedať Pythonu, že toto číslo má teraz brať ako text, a to dokážeme pomocou funkcie str()

vek = 26
meno = "Jakub"
vek_a_meno = str(vek) + meno
print(vek_a_meno)

Keď sme vek dali do funkcie str, tak nám z toho táto funkcia vytvorila akoby text „26“ a teda vek_meno bude mať hodnotu „26Jakub“.

Funkcia input

meno = input()
print("ahoj " + meno)

Keď spustíme program uvidíme Shell s blikajúcim kurzorom:

Kurzor bliká, lebo čaká kým niečo napíšeme a následne zmačkneme ENTER. Toto sa deje kvôli tomu, že sme použili funkciu input(), ktorá nás vyzve, aby sme niečo zapísali do Shellu, a keď tak urobíme, tak tú hodnotu, ktorú tam napíšeme, uložíme do premennej meno.
Takže keď mi to tam bliká, mohol by som napísať Jakub a potom dať ENTER.

Keď dám ENTER, tak program pokračuje a teda vypíše „ahoj Jakub“, pretože do premennej meno sa uložil text Jakub, ktorý som napísal do Shellu, a tento text sa spojil s textom ahoj.

Voláš sa Jakub a máš 26 rokov

Poďme vytvoriť program, ktorý nám povie ako sa voláme a koľko máme rokov. Naše meno a vek sa musí dozvedieť z funkcie input(). Tiež by sme mohli pekne poprosiť/vyzvať užívateľa, ktorý spustí program, aby tie hodnoty napísal. Ako bude vyzerať takýto program?

print("ako sa volas? ")
meno = input()
print("kolko mas rokov? ")
vek = input()
print("volas sa " + meno + " a mas " + vek)

Ako bude vyzerať Shell, keď program spustíme:

Vypísalo „ako sa volas?“ a potom na druhom riadku čaká, kým napíšeme naše meno a stlačíme ENTER. A keď napíšeme meno a potom aj vek, tak to bude po spustení a vyplnení mena a veku vyzerať takto:

 

Do funkcie input(), resp do zátvoriek môžeme napísať text, ktorý chceme, aby bol vypísaný na obrazovku tesne predtým, než začne program čakať, kým mu niečo napíšeme.

meno = input("ako sa volas? ")
vek = input("kolko mas rokov? ")
print("volas sa " + meno + " a mas " + vek)

Kód môžeme napísať takto, vyskúšajte.

Dátové operácie

Aké dátové operácie môžeme robiť v programe? Pozrime sa na kód:

x = 5
y = 4
sucet = x + y
rozdiel = x - y
sucin = x * y
podiel = x / y

print(sucet)
print(rozdiel)
print(sucin)
print(podiel)

Keď kód spustíme môžeme vidieť, že Shell vypíše:
9
1
20
1.25
Použili sme „+“ pre vypočítanie súčtu, „-“ pre vypočítanie rozdielu, „*“ pre násobenie a „/“ pre delenie.
Podobne ako v matematike 🙂

Máme tu ešte jeden dátovy operand, ktorý vám ukážeme

% – Takzvané Modulo, ktoré vypočíta ZVYŠOK po delení

Aký je zvyšok po delení, keď vydelíme 5 pomocou 2?
5 / 2 = 2, zvyšok 1.  Práve tento zvyšok vieme zistiť pomocou tohto operátora, ktoré sa nazýva modulo a má tvar percenta.

zvysok = 5 % 2
print(zvysok)

Program vypíše 1.
Tento operand sa často používa pri programovaní.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.