Jakub

AHOJTE. Volám sa Jakub Jahič, som z Bratislavy a mám 26 rokov.

(2018)

VZDELANIE. V roku 2018 som úspešne získal titul inžiniera na FEI STU. Študoval som aplikovanú informatiku. Výstupom mojej diplomovej práce je edukačná aplikácia, pomocou ktorej sa môžete učiť objektovo orientované programovanie.  

PRÁCA. Moju prvá prácu popri škole som mal v bakalárskom ročníku, kde som pracoval v ING ako Security Administrátor. Bola to práca s Excelom, pri ktorej som rýchlo zistil, že si musím čo najskôr nájsť prácu, pri ktorej budem programovať.
O rok som začal robiť v Accenture ako Softvérový inžinier. Pracoval som na projekte, kde som používal Angular2 na frontende a Javu na backende.

V poslednom ročníku na výške som prišiel pracovať do Niké ako Java Developer, kde pracujem doteraz už ako full-timer.

KONÍČKY. Rád čítam literatúru faktu. Najradšej čítam o tom, prečo ako ľudia robíme to, čo robíme. Môžete si pozrieť môj goodreads profil
Ako koníček môžem považovať aj celkovo StreetOfCode – robenie podcastov, videí atď.

KONTAKT. jakub@streetofcode.sk

Happiness is not about getting all you want. It is about enjoying all you have.

 

Moje Výsledky rôznych Testov

Píšem to sem, lebo mi to príde zaujímavé a teda si myslím, že by ste mohli mať podobný názor. Prípadne vás to môže povzbudiť, aby ste si spravili rovnaké testy a o niečo viac seba sami spoznali.

TOP 5 STRENGTHS. (Clifton Strengths)

Analytical
Talented in searching for reasons and causes. Ability to think about all the factors that might affect a situation.

Intellection
Appreciate intellectual discussions.

Relator
Enjoy close relationships with others. Find deep satisfaction in working hard with friends to achieve a goal.

Deliberative
Best described by the serious care took in making decisions and choices. Anticipating obstacles.

Futuristic
Inspired by the future and what could be. Inspire others with visions of the future

ISTJ-A (MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR)

Introversion, Sensing, Thinking, Judgment, Assertive

BELBIN TEAM ROLES

HIGH SCORE:
1. Co-ordinator
2. Implementer
3. Complete Finisher