Učíme sa Python

Miesto, kde pridávame materiály pre Python Kurz, ktorý máme na Gymnáziu na ulici Ladislava Sáru (GLS). Začíname od úplneho začiatku.