Podcast

 • Ep. 7 – Práca popri škole (Časť 3.) – Prvé dni v práci

  V tejto epizóde ukončíme ságu práca popri škole. Pobavíme sa o prvých dňoch v práci, čo sa od vás očakáva a čo budete robiť. Taktiež ako si správne pýtať od kolegov pomoc a ukončíme to opisom dňa junior programátora. (00:00 - 00:40) Úvod (00:41 - 04:27) Prvý deň v práci (04:28 - 07:38) Druhý a ďalšie dni v práci (07:39 - 10.49) Očakávania od vás (10:50 - 14:13) Ako sa pýtať o pomoc s úlohami (14:14) - Ako vyzerá deň junior programátora http://streetofcode.sk/podcast/ep-7/

 • Ep. 6 – Práca popri škole (Časť 2.) – Ako si nájsť prácu

  Druhá časť o práci popri škole. V tejto epizóde rozoberáme hľadanie práce čiže kde si prácu môžeš nájsť, aké pracovné ponuky by ťa mali zaujímať, čo urobiť pre to, aby ťa niekam zobrali a ako vyzerá pracovný pohovor. (00:00 - 00:32) Úvod (00:33 - 05:13) Kde hľadať pracovné ponuky (05:14 - 10:23) Aké pracovné ponuky hľadať (10:24 - 13:13) Ako sa uchádzať o prácu (13:14 - 16:53) Ako sa pripraviť na pohovor (16:54 - 19:51) Ako vyzerá pohovor http://streetofcode.sk/podcast/ep-6/

 • Ep. 5 – Práca popri škole (Časť 1.)

  Ep. 5 je prvá epizóda o práci popri škole. Dozvieš sa v nej či a kedy si nájsť prácu popri štúdiu. Zistíš, či sa ti oplatí chodiť na prednášky, alebo radšej do práce a na záver ti povieme ako sme to mali my. (00:00 - 00:55) Úvod (00:56 - 08:45) Kedy začať? (08:46 - 12:55) Ako sa to dá stíhať? (prednášky vs. práca) (12:56- 17:35) Prečo vlastne pracovať? (17:36  - 19:19) Osobné skúsenosti (19:20 - 20:51) Záver http://streetofcode.sk/podcast/ep-5/

 • Ep. 4 – Bakalárska práca, inžinierske štúdium a diplomová práca

  V tejto epizóde rozoberáme ako prebieha písanie bakalárskej praće od jej výberu až po jej odovzdanie. Tiež spomenieme aké možnosti má čerstvý bakalár, či sa vôbec oplatí ísť na inžinierske štúdium a ako to na ňom funguje. (00:00 - 00:25) Úvod (00:26 - 02:04) Ako sa vyberá bakalárska práca (02:05 - 09:48) Ako sa robí bakalárska práca (09:49 - 13:40) Štruktúra bakalárskej práce (13:41 -17:30) Odovzdanie práce a obhajoba (17:31 - 20:06) Možnosti po bakalárovi (20:07 -24:05) Inžinierske štúdium (24:06 - 28:37) Diplomová práca (28:38 - 29:27) Práca popri škole (v skratke) (29:28 - 33:30) Zhrnutie http://streetofcode.sk/podcast/ep-4/

 • Ep. 3 Aké programovacie predmety sú na FEIke?

  Ak pôjdete na aplikovanú informatiku na STU FEI, tak sa určite stretnete s viacerými predmetmi, ktoré popíšeme. Podobné predmety sa učia aj na iných informatických školách, pretože základy by mali byť všade viacmenej rovnaké. (00:18 - 01:32) Algoritmizácia a programovanie (01:33 - 01:55) Architektúra počítačov (01:56 - 03:30) Programovacie techniky (03:31 - 04:38) Operačné systémy (04:39 - 05:11) Objektovo orientované programovanie (05:12 - 05:56) Databázové systémy (05:57 - 06:38) Mikropočítačové programovanie (06:39 - 07:36) Webové technológie 1, 2 (07:37 - 08:21) Webové služby (alebo také niečo) (08:22 - 09:08) Návrhové vzory a Mobilné výpočty (09:09 - 09:30) Multimédia a telematika pre mobilné platformy (09:31 - 09:45) Umelá inteligencia, neurónové siete a strojové učenie (09:45 - 11:30) Rozdelenie na odbory - BIS a MSUS (11:31 - 12:38) Programovanie na iných predmetoch (13:00) - Ako si nájsť vlastný rytmus na vysokej škole, tipy a triky http://streetofcode.sk/podcast/ep-3/

 • Ep. 2 – Ako prežiť prvý ročník na výške?

  Aké je to na vysokej škole a ako sa treba učiť? Tiež si vysvetlíme nové koncepty, ktoré vysoká škola prináša ako napríklad zadania a skúšky. Nechýbajú ani tipy a triky, ktoré vám pomôžu prvý ročník prežiť. (0:20 - 02:07) Prvé dni na vysokej škole a koncepty vysokej školy (02:08 - 03:00) Zadania (03:01 - 03:45) Koľko trvá škola a čo je to semester (03:46 - 07:20) Skúšky, zápočty a celkové bodovanie (07:21) - Ako a s kým sa učiť http://streetofcode.sk/podcast/ep-2/

 • Ep. 1 – Potrebujem vysokú školu na to, aby som bol/a programátor?

  V našej prvej epizóde sa budeme baviť o tom, či potrebujem vysokú školu na to, aby som mohol byť programátorom. Prediskutujeme výhody a nevýhody vysokej školy, aký to mý vplyv na prácu a iné veci. (0:35 - 02:00) Stredná škola - čo by som sa tam mal/a naučiť? (02:01 - 04:30) Prečo ísť na vysokú školu (04:31 - 05:50) Čo mi bude chýbať ak nepôjdem na výšku (05:51 - 07:50) Aké sú možnosti ak človek nepôjde na vysokú školu (07-51 - 11:40) Práca popri škole a po škole s titutlom vs. bez titulu (11:41) - Zhrnutie, záver http://streetofcode.sk/podcast/ep-1/